Cilji Nagrade

• Pozicionirati podjetje za dolgoročno prihodnjo rast.

• Povečati sodelovanje zaposlenih.

• Služiti rastočemu globalnemu krogu zaposlenih in strank.

• Ustvariti okoljsko trajnostno in zdravo delovno mesto.

• Biti zgled, ki bi ga lahko ponovili v drugih Panduitovih infrastrukturah po vsem svetu.

• Zlati certifikat LEED – mednarodni certifikat za zeleno gradnjo, načrtovanje, delovanje in vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih stavb (april 2011).

• Nagrada podjeta Oracle “Enable the Eco-Enterprise” – nagrada za implementacijo inovativnih in trajnostnih poslovnih praks (2009).

• Nagrada “Digie” podjetja Realcomm v kategoriji za najboljšo uporabo v avtomatizaciji – nepremičnine podjetja (2009).

• Nagrada “Security Technology Executive`s” – dobitnik srebrne medalje za inovativno zaščito v zgradbi (2010).

• Nagrada Ameriškega inštituta arhitektov iz Chicaga za odličnost v načrtovanju.

• Nagrada območnega Ameriškega združenja inženirjev za ogrevanje, ohlajanje in klimatizaijo za odličnost v inženiringu (2010).

• Nagrada Združenja za svetlobni inženiring Severne Amerike (IES)

 

Prednosti Panduitovega sedeža v številkah

Panduit se je vedno oziral na svoje ljudi z željo ustvariti trajnostne rešitve, ki spreminjajo svet, in Panduitov sedež ni bil nobena izjema. Skupni stroški, ki so bili povezani z izpolnjevanjem kriterijev za Zlati certifikat LEED, so znašali približno 2 % vsega proračuna gradnje, s predvidenim obdobjem odplačevanja manj kot 5 let.

 

Priložnosti za organizacijo 

Prednosti v številkah 

 Izboljšana funkcionalnost in stroškovna učinkovitost

 • Načrtovanje, osnovano na enotni fizični infrastrukturi (UPI) in implementacija sistema
 • Izboljšana zanesljivost, graditev sistemske učinkovitosti, konvergenca
 • Znižani materialni stroški
 • Odpravljanje pribitkov (pod)izvajalcev na več ravneh
 • Povečano oblikovanje cen vodi do poenostavljenega upravljanja pogodb
 • Uporaba PoE za zmanjšanje potrebe po instalaciji višje napetosti in implemenatcija manjšega števila kanalov
 • Uporaba conskih omaric za zmanjšanje odtisa v nadzornih sistemih
 • Zlati konstrukcijski standard (certifikat LEED) z amortizacijsko dobo manj kot 5 let
 • Ca. 6,78€/m² na leto operativnih prihrankov
 • Znižanje stroška za kable za največ 10 %
 • Konvergirana omrežja v fazi načrtovanja, da se zmanjša število omrežij, kablov in s tem povezanih izvajalcev
 • Znižanje operativnih stroškov
 • Zmanjšanje zahtev po vtičnicah za največ 25 %
 • Optimizacija povezane zgradbe, zmanjšanje potrebnega prostora za največ 67 %

 Energetska učinkovitost

 • Pametni podatkovni center z inteligentno infrastrukturo (60% virtualno)
 • Nadzor nad osvetlitvijo in senčenjem
 • Talno ogrevanje / hlajenje
 • Sistem za rekuperacijo vode
 • 15 % zmanjšanja električnih stroškov v podatkovnih centrih, 38 % zmanjšanja stroškov hlajenja
 • Ca. 78.500€/leto prihrankov v energiji
 • Učinkovitejše je greti/hladiti prostore, v katerih so ljudje, kot pa zgornje dele prostora
 • Zmanjšanje letne porabe vode do 30 %

 Produktivnost

 • Centralizirano/oddaljeno upravljanje omogoča učinkovit pregled
 • Skupno delovno okolje
 • Odprti delovni prostori, ki spodbujajo kreativno razmišljanje in timsko delo
 • Izboljšana produktivnost zaposlenih tudi do 25 % - 30 %
 • 300 % več sodelovanja
 • Spremenilo se je razmerje s 70 % zasebnih pisarn in 30 % pisarn odprtega tipa na 10 % zasebnih pisarn in 90 %  pisarn odprtega tipa

 Vzdrževanje

 • Deljenje informacij v realnem času in pametno zaznavanje napak
 • Omogočanje preureditev v prihodnosti
 • Doseženi prihranki v storitvah za največ 10 %, zmanjšanje časa izpada
 • Nove aplikacije izkoristijo hrbtenico konvergiranega omrežja, znižanje stroškov preureditve za največ 20 % 

   Egal, d.o.o.
 

Flandrova ulica 19
1000 Ljubljana
Slovenija

  

Poslovna enota
Litostrojska cesta 44c
1000 Ljubljana
Slovenija

  +386 (0) 590 555 35
  info@egal-eu.com