Our portfolio

Panduit

Physical infrastructure is a strategic foundation that can help futureproof your business. Panduit’s industrial electrical and network infrastructure ensures smart, scalable, and efficient connectivity solutions across the enterprise to help you compete and succeed in a constantly evolving global marketplace.

https://egal-eu.com/en/panduit/
https://www.panduit.com/emea/en/home.html

Fizična infrastruktura je strateški temelj, ki lahko pomaga zagotoviti prihodnost vašega podjetja. Panduitova industrijska električna in omrežna infrastruktura zagotavlja pametne, prilagodljive in učinkovite rešitve povezljivosti v podjetju, ki vam pomagajo konkurirati in uspeti na nenehno razvijajočem se globalnem trgu.

https://egal-eu.com/panduit/
https://www.panduit.com/emea/en/home.html

Panduit

AEM

AEM is the only solution provider that has developed purpose-built field test equipment to support a wide range of smart building technologies pervasive in today’s modern network infrastructures. Their test solutions incorporate groundbreaking technologies, marked by several industry firsts, earning AEM numerous prestigious industry awards.

https://egal-eu.com/en/aem/
https://aem-test.com

Podjetje AEM je edini ponudnik rešitev, ki je razvil specializirano opremo za testiranje na terenu, namenjeno podpori širokemu naboru tehnologij pametnih stavb, ki so razširjene v današnjih sodobnih omrežnih infrastrukturah. Njihove rešitve za testiranje vključujejo inovativne tehnologije, ki jih odlikujejo številna industrijska podjetja, zaradi česar je AEM prejel številne prestižne industrijske nagrade.

https://egal-eu.com/aem/
https://aem-test.com

Klein tools

Klein Tools is the only major tool manufacturer worldwide focused on electrical and utility applications. The company’s product line has broadened to include virtually every major type of hand tool used in electrical, telecommunications fields and other crafts.

https://egal-eu.com/en/klein-tools/
https://www.kleintools.com

Podjetje Klein Tools je vodilni proizvajalec orodij na svetu, ki se osredotoča na električne in storitvene aplikacije. Linija izdelkov podjetja je razširjena in vključuje skoraj vse glavne vrste ročnega orodja, ki se uporabljajo v elektrotehniki, telekomunikacijah in drugih panogah.

https://egal-eu.com/klein-tools/
https://www.kleintools.com

UCL Swift

Founded as a high precision tools manufacturer UCL Swift leads and pioneers the processing equipments of optical fiber, other tools and accessories. UCL Swift has been developing and introducing various products for processing optical fibers such as strippers, cleavers, multi pack, core alignment splicers, clad alignment splicers integrated with thermal auto stripper and cleaver.

https://uclswift.com

Podjetje UCL Swift je bilo ustanovljeno kot proizvajalec orodij visoke natančnosti in je pionir na področju opreme za obdelavo optičnih vlaken, drugih orodij in dodatne opreme. UCL Swift razvija in uvaja različne izdelke za obdelavo optičnih vlaken, kot so odstranjevalci zaščite, rezalniki, večnamenske enote, varilniki z uravnavanjem obloka, varilniki s poravnavo plašča, integrirani s termičnim samodejnim odstranjevalcem zaščite in rezalnikom.

https://uclswift.com